Hiçlik Dövmesi

Hiçlik Dövmesi

Hiçlik dövmesi kelime anlamı itibariyle varlığın olmadığını ifade eder. Tasavvufta kemale ermek terimi hiçlik kavramını tam anlamıyla idrak ile başlar. Felsefi olarak ise kelime anlamıyla eşdeğerdir varlığın eksikliğini ya da tamamen olmadığını ifade eder.

Derin anlamlar yükleyebileceğimiz bu hiçlik terimi son dönemde popüler hale geldi ve sembolü resmedilmeye ve dövmesi yaptırılmaya başlandı. Ünlüler dahi bu kervana katıldı. Sinem Öztürk, Hande Can Yüce ve Ferhat Kazancı gibi ünlü isimler bu dövme modeline sahip.

Hiçlik Dövmesi

Hiçlik, farklı koşullarda farklı anlamlara sahip olsa da, en belirgin olanı; Tüm anlamları, bildiğimiz maddi bir şey veya koşulla karşılaştırmayı içerir. Yani Hiçlik göreceli bir kavramdır. Maddi şeylerle, düşüncelerle ve varoluşumuzun koşullarıyla ilgisi olmayan hiçbir şeyi tasavvur edemeyiz. Üzüntü, yalnızlık, neşeye atıfta bulunmadan hiçliğin hiçbir anlamı yoktur.

Hiçlik dövmesi

“Nothing will come of nothing.”

(William Shakespeare, King Lear)

Hiçlik Anlamı

Hiçlik Doğu felsefesini Batı felsefesinden ayrılan temel (pre)ontolojik bir nokta olsa da hiçliği kavramsallaştırmada Doğu felsefeleri arasında da farklılıklar vardır. Hiçlik, hangi geleneklerden veya filozoflardan türetildiklerine bağlı olarak bazen Varlık-Olmayan, boşluk, Sonsuz vb. olarak adlandırılır.

Hiçlik hakkında oldukça yaygın olan şey, bunun ‘var olmayan’ anlamına gelmemesidir. Bir Japon Kyoto Okulu düşünürü olan Kitaro Nishida, Hiçliği sıradan bireyler olarak içimizdeki gerçek varoluş olarak değerlendirdi.

Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken,sen hiç ol… Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı,nasıl ki çömleği ayakta tutan dışındaki biçim değil,içindeki boşluk ise,insanı ayakta tutanda benlik zannı değil hiç’lik bilincidir.

MEVLANA

Mistisizm ve dinlerde “Hiçlik” boşluk olarak da adlandırılır. Zihnin tüm belirli nesnelerden ve görüntülerden boşaltıldığı bir “saf bilinç” durumu; ayrıca, boşaltılmış zihnin yansıttığı ya da tezahür ettirdiği farklılaşmamış gerçeklik (ayrımların ve çokluğun olmadığı bir dünya) ya da gerçekliğin niteliği betimlemesidir.

Hiçlik Sembolü

Dövme olarak hayata geçirilmiş bir kaç hiçlik sembolünü sizinle paylaşıyoruz.

Hiçlik Dövmesi Sembolü
Hiçlik Dövmesi Modelleri
Hiçlik Nedir?
Hiçlik Nedir?
Hiçlik Makamı
Hiçlik Makamı

İlgili Yazı: Mandala Nedir? Mandala Dövme Modelleri

5/5 - (1 Oy)

Yorumlar
3

Yorum ekle

© 2022 Dövme Stüdyo - All rights reserved. Web Marka Web Ajansı